Ministerul Educatiei a lansat în consultare publică Strategia Națională pentru Susținerea Părinților 2024 – 2030

Strategia îsi propune dezvoltarea și implementarea unor măsuri de susținere parentală, accesibile și integrate.

Obiectivul general al Strategiei naționale pentru susținerea părinților este informarea, consilierea, asistența și sprijinul material al părinților în vederea asigurării celor mai bune condiții pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor.

Parteneriatul dintre părinți și persoanele specializate în creșterea, îngrijirea și educația copiilor reprezintă elementul central care orientează obiectivele Strategiei, din care rezultă următoarele direcții de acțiune:

  • Dezvoltarea unei abordări complementare, educaționale, de sănătate și sociale pentru sprijinirea părinților și elaborarea cadrului legislativ – normativ necesar corelării eforturilor de susținere parentală
  • Constituirea infrastructurii necesare susținerii parentale
  • Asigurarea resursei umane calificate care realizează informarea, consilierea, asistența și suportul părinților;
  • Dezvoltarea serviciilor de susținere parentală, accesibile și integrate.

Strategia va avea o durata de implementare de 6 ani si va beneficia de finantare nationala si europeana.

Sursa foto: Ministerul Educației – România / Facebook